1
από Sivakumar Bala, Moses Fred, Fu Gongkang
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...624.25...

Διεθνείς οργανισμοί
2
από Iles D.C.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...624.25...

Φυλλάδιο
3
από Chatterjee S.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...624.25...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...624.25...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...624.25...

Διεθνείς οργανισμοί
6
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...624.25...

Διεθνείς οργανισμοί
7
από King Charles, Brown David
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...624.25...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...624.25...

Βιβλίο
9
από England G., Tsang N., Bush D.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...624.25...

Βιβλίο
10
από Krishnan K.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...624.25...

Βιβλίο
11
από Stanton John F., Roeder Charles W., Campbell T.I.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...624.25...

Διεθνείς οργανισμοί
12
από Hall D., Grubb M.A., YOO CH
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...624.25...

Διεθνείς οργανισμοί
13
από Way A.G.J., Biddle A.R.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...624.25...

Βιβλίο
14
από Yandzio E.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...624.25...

Βιβλίο
15
από Deacon D.H., Iles D.C., Taylor A.J.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...624.25...

Φυλλάδιο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...624.25...

Διημερίδα
17
από Barker Richard M., Puckett Jay Alan
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...624.25...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...624.25...

Διεθνείς οργανισμοί
20
από Lee David J.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...624.25...

Βιβλίο