Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Χημική μηχανική-Προσομοίωση με υπολογιστές 34 Πολυμερή:Χημική τεχνολογία 6 Προσομοίωση:Ψηφιακή ηλεκτρονική 6 Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική 4 Νευρωνικά δίκτυα:Πληροφορική 3 Καταλυτική πυρόλυση πετρελαίου:Τεχνολογία πετρελαίου 2 Πολυμερή:Αντοχή υλικών 2 περισσότερα ...
1
από Μπουλουγούρης Γ., Οικονόμου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...660.0113...

Εισήγηση συνεδρίου
3
...660.0113...

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Παπαδοπούλου Β., Γεωργιάδης Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...660.0113...

Εισήγηση συνεδρίου
6
...660.0113...

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Βέρρος Γ.Δ., Μαλαματάρης Ν.Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...660.0113...

Εισήγηση συνεδρίου
11
...660.0113...

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Κυριακοπούλου Δ., Πούλου Σ., Αθανασίου Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...660.0113...

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Σιέττος Κ., Μπάφας Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...660.0113...

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Καζαντζής Ν., Κράβαρης Κ., Wright R.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...660.0113...

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Kookos I., Perkins J.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...660.0113...

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Μπόλλας Γ., Λάππας Αθανάσιος, Βασάλος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...660.0113...

Εισήγηση συνεδρίου
17
18
από Theodoropoulos C., Sankaranarayanan K., Sundaresan S., Κεβρεκίδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...660.0113...

Εισήγηση συνεδρίου
19
...660.0113...

Εισήγηση συνεδρίου
20