Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 88 Φαινόμενα μεταφοράς:Χημική μηχανική 73 Διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 62 Πυρόλυση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 54 Ρευστοποιημένες κλίνες:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 42 Φυγοκεντρικός διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 36 Υδροκυκλώνες:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 35 περισσότερα ...
2
από Χριστοφόρου Ηλίας, ΦωκαµΙδης Πάρις
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...660.2842...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Παναγιωτίδης Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...660.2842...

Διπλωματική Εργασία
4
από Μοσχόβη Βαρβάρα
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...660.2842...

Διπλωματική Εργασία
5
από Πίτσος Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...660.2842...

Διπλωματική Εργασία
6
από Σαλπιγγίδου Νίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...660.2842...

Διπλωματική Εργασία
7
από Seader J.D., Henley Ernest J.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...660.2842...

Βιβλίο
8
από Τρουλλινός Ευστράτιος
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...660.2842...

Διπλωματική Εργασία
9
από Τσάφου Φωτεινή
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...660.2842...

Διπλωματική Εργασία
10
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...660.2842...

Συνέδριο
11
από McCabe Warren L., Smith Julian C., Harriott P.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...660.2842...
Table of contents

Βιβλίο
12
από Κρητικού Αναστασία
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...660.2842...

Διπλωματική Εργασία
13
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...660.2842...

Συμπόσιο
14
από Juttner K.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...660.2842...

Εισήγηση σεμιναρίου
15
από Schnoor J.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...660.2842...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...660.2842...

Βιβλίο
17
από Στόϊτσας Κ., Κικκινίδης Ε., Ζασπάλης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...660.2842...

Εισήγηση συνεδρίου
18
...660.2842...

Εισήγηση συνεδρίου
19
από McCabe Warren, Smith J., Harriott P.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...660.2842...

Βιβλίο
20
από Μαρκόπουλος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...660.2842...

Βιβλίο