2
από Παπαδοπούλου Β., Γεωργιάδης Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...660.28425...

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Κόκκορης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...660.28425...

Διπλωματική Εργασία
4
από Seader J.D., Henley E.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...660.28425...

Βιβλίο
5
από Humphrey J.L., Keller G.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...660.28425...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...660.28425...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...660.28425...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...660.28425...

Βιβλίο
9
από Van Winkle Matthew
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...660.28425...

Βιβλίο
10
από STRIGLE RALP
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...660.28425...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...660.28425...

Βιβλίο
12
από Hong C.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...660.28425...

Βιβλίο
13
από Τσίτσης Διομήδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...660.28425...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
14
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...660.28425...

Συμπόσιο
15
από Σαραβάκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1972
...660.28425...

Βιβλίο
16
από Robinson Clark Shove, Gilliland Edwin Richard
Στοιχεία έκδοσης: 1950
...660.28425...

Βιβλίο