Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Θερμικές διεργασίες:Χημική μηχανική 45 Μετάδοση θερμότητας:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 22 Αποθήκευση θερμότητας:Θερμομηχανική 11 Θερμομονωτικά υλικά:Αντοχή υλικών 8 Εναλλαγή θερμότητας:Θερμομηχανική 7 Μεταφορά μάζας:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 7 Εναλλάκτες θερμότητας:Θερμομηχανική 3 περισσότερα ...
4
από Μακρή Θεοδώρα
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...660.28427...

Διπλωματική Εργασία
7
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...660.28427...

Συμπόσιο
8
από Κροκίδα Μ., Μαρίνος-Κουρής Δ.Σ., Μαρούλης Ζ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...660.28427...

Βιβλίο
9
από Schulle Wolfgang
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...660.28427...

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Λέων Ι., Τσετσέκου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...660.28427...

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Χατζηλυμπέρης Κ., Ανδρουτσόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...660.28427...

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Βάλλα Ι., Λεμονίδου Α., Βασάλος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...660.28427...

Εισήγηση συνεδρίου
14
...660.28427...

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Ασσαέλ Μ.Ι., Γιαλού Κ., Labudova G., Vozar L.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...660.28427...

Εισήγηση συνεδρίου
16
...660.28427...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
17
...660.28427...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Σαρρής Ι., Κατσαβός Ν., Κατσαβός Ν., Κατσαβός Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...660.28427...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
19
...660.28427...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου