2
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...690.03...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...690.03...

Βιβλίο
4
από Cowan Henry J., Smith Peter R.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...690.03...
Περιεχόμενα

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...690.03...

Λεξικό
6
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...690.03...

Λεξικό
7
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...690.03...

Λεξικό
8
από Γιακουμής Δ., Ζυγούρης Α., Σουφλιάς Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...690.03...

Λεξικό
9
από McDonald R.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...690.03...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...690.03...

Λεξικό
11
από Montague Don
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...690.03...

Λεξικό
12
από Kut Dav.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...690.03...

Βιβλίο
13
από Scott John
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...690.03...

Βιβλίο
14
από Τζαρτζάνος Ζήσιμος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...690.03...

Λεξικό
15
Στοιχεία έκδοσης: 1975
...690.03...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1975
...690.03...

Βιβλίο
17
από Harris C.
Στοιχεία έκδοσης: 1975
...690.03...

Βιβλίο
18
από Scott John
Στοιχεία έκδοσης: 1964
...690.03...

Βιβλίο
19
από Barbier M., Stoskopf G., Cadiergues R., Flitz J.
Στοιχεία έκδοσης: 1963
...690.03...

Λεξικό
20
από Dubuisson Bernard
Στοιχεία έκδοσης: 1962
...690.03...

Εγκυκλοπαίδεια