3
από Claesson T., Graslund J., Hultmark G.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...697.54...

Διεθνείς οργανισμοί
4
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...697.54...

Φυλλάδιο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...697.54...

Συνέδριο
6
από Izmailov L.D., Fedyaev A.V., Khrilev L.S.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...697.54...

Βιβλίο
7
από Zinger N. M., Monakhov G. V., Chistovich S.A.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...697.54...

Βιβλίο
8
από Mattsson Car
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...697.54...

Διεθνείς οργανισμοί
9
από Σιναπίδης Δ., Μεταξάς Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...697.54...

Διπλωματική Εργασία
10
από Brunstrom C., Hillstrom C.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...697.54...

Διεθνείς οργανισμοί
11
από Hagentoft C.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...697.54...

Διεθνείς οργανισμοί
12
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...697.54...

Διεθνείς οργανισμοί
13
από Γκιόκας Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...697.54...

Φυλλάδιο
14
από Dytczak M., Hansen P.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...697.54...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...697.54...

Βιβλίο
16
από Turpin F.B.
Στοιχεία έκδοσης: 1966
...697.54...

Βιβλίο