1
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...720.949512...

Βιβλίο
2
από Ζήβας Διονύσης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...720.949512...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...720.949512...

Φυλλάδιο
5
από Μπίρης Μάνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...720.949512...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...720.949512...

Βιβλίο
7
από Βατόπουλος Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...720.949512...

Βιβλίο
8
από Καρδαμίτση-Αδάμη Μάρω
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...720.949512...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...720.949512...

Συνέδριο
10
από Χολέβας Νίκος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...720.949512...

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Μαρμαράς Εμμανουήλ Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...720.949512...

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Μπίρης Κυπριανός Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...720.949512...

Βιβλίο
13
από Παπαγεωργίου - Βενετάς Αλέξανδρος.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...720.949512...

Βιβλίο
14
από Μπίρης Μάνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...720.949512...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...720.949512...

Έκθεση-Μελέτη
16
Στοιχεία έκδοσης: 1966
...720.949512...

Βιβλίο