1
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...720.94956...

Φυλλάδιο
3
από Κεσουδάκης Δημήτριος Χρ.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...720.94956...

Διπλωματική Εργασία
4
από Ξάνθος Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...720.94956...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...720.94956...

Βιβλίο
6
από Θεοδωρίδου-Σωτηρίου Μ.Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...720.94956...

Διδακτορική Διατριβή
7
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...720.94956...

Διημερίδα
9
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...720.94956...

Βιβλίο
10
από Κολώνας Βασίλης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...720.94956...

Βιβλίο
11
από Καραμάνου Ζωή, Κουκόπουλος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...720.94956...

Βιβλίο
12
από Μουτσόπουλος Νικόλαος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...720.94956...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...720.94956...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...720.94956...

Βιβλίο
15
από Καραδέδος Γιώργος, Τσολάκης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...720.94956...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...720.94956...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...720.94956...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...720.94956...

Συνέδριο
19
από Παπαδόπουλος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...720.94956...

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Φατούρος Δημήτρης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...720.94956...

Εισήγηση συνεδρίου