Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός-Ιταλία 27 Αποκατάσταση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 7 Ατμοσφαιρική διάβρωση:Αντοχή υλικών 7 Εκκλησίες:Αρχιτεκτονική-Ιταλία 6 Αναστήλωση μνημείων:Αρχιτεκτονική 5 Διάβρωση φυσικών λίθων:Αντοχή υλικών 5 Πολιτιστική κληρονομιά 5 περισσότερα ...
1
από Guccione Margerita, Recchia Antonia P.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...721.02880945...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Camuffo Dario, Sturaro Giovanni, Valentino Antonio
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...721.02880945...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Lorusso S., Troili M., Buonocore F., Marabelli M.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...721.02880945...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Corrao Rossella
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...721.02880945...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Cacciaquerra Giorgio, Moro Elena
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...721.02880945...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Dal Zio Emma, Paparella Rossana, Vergine Francesca
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...721.02880945...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Fonseca C.D., Cinquegrana de Divitiis L., Masini N., Pellettieri A., Potenza M.R.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...721.02880945...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Franco Giovanna
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...721.02880945...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Busdraghi P., Gori U., Polidori E., Simoncini R., Tonelli G.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...721.02880945...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Cavallini T., Massa S., Traversi L.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...721.02880945...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Chiavari G., Mazzeo R.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...721.02880945...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Costanzo Ezilda, Vecchi de Antonio
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...721.02880945...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Borasi Vincenzo, Aiello Maurizio
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...721.02880945...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Borasi Vincenzo, Lerda M., Rella M.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...721.02880945...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Borasi Vincenzo, Piantanida Paolo
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...721.02880945...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Bertolini Cestari Clara
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...721.02880945...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Garcia-Valles M., Molera J., Vendrell-Saz M., Veniale F.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...721.02880945...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Codacci-Pisanelli B.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...721.02880945...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
19
από D'Anselmo Marcello
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...721.02880945...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
20
από David Paola Rafaella
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...721.02880945...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου