Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Σύνδεσμοι:Δομικά στοιχεία:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 10 Αδρανή υλικά:Δομικά υλικά 1 Αποκατάσταση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 1 Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων 1 Διάβρωση φυσικών λίθων:Αντοχή υλικών 1 Πέτρα:Δομικά υλικά 1 Παράθυρα:Δομικά στοιχεία:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 1 περισσότερα ...
1
από Castillo Encarna
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...721.8...

Βιβλίο
2
από Atzeni C., Cincotti A., Demurtas G., Massida L., Sanna U.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...721.8...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Borasi Vincenzo, Lerda M., Rella M.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...721.8...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Ηλιόπουλος Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...721.8...

Βιβλίο
6
από Διαμαντοπούλου Αναστασία Διαμ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...721.8...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1964
...721.8...

Βιβλίο
8
από Corns J. A.
Στοιχεία έκδοσης: 1959
...721.8...

Βιβλίο
9
από Schneck Adolf G.
Στοιχεία έκδοσης: 1938
...721.8...

Βιβλίο
10
από Buehling Ewald
Στοιχεία έκδοσης: 1936
...721.8...

Βιβλίο