1
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...728.0973...

Βιβλίο
2
από Hess A.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...728.0973...

Βιβλίο
3
από Riera Ojeda Oscar
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...728.0973...

Βιβλίο
4
από Frampton Kenneth, Larkin D.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...728.0973...

Βιβλίο
5
από McAlester V., McAlester L.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...728.0973...

Βιβλίο
6
από Heinz Thomas A.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...728.0973...

Βιβλίο
7
από Wright G.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...728.0973...

Βιβλίο
8
από Jencks Charles
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...728.0973...

Βιβλίο