1
από Bacigalupo Cinzia
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...930.10284...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Cessari Luciano, Gigliarelli Elena
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...930.10284...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Milella Nicola, Fiore Nicola Giovanni
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...930.10284...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Pennisi Silvia
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...930.10284...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Esposito Daniela, Grazia Fichera Maria, Orazi Roberto, Valdarnini Lucia
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...930.10284...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Πατιάς Πέτρος, Καρράς Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...930.10284...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...930.10284...

Συνέδριο
8
από Μπότσικα Ε., Τσακαλίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...930.10284...

Διπλωματική Εργασία