Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Ρευστοποίηση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 18 Ανάμιξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 12 Μεταφορά ορμής:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 12 Ασφάλεια εγκαταστάσεων:Χημική βιομηχανία 11 Χαρτί:Τεχνολογία χαρτιού 10 Χημική μηχανική 10 Αμμωνία:Χημική τεχνολογία 9 περισσότερα ...
1
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...AIChE-Center for Chemical Process Safety...
Περιεχόμενα

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...AIChE...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...AIChE...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...AIChE...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...AIChE...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...AIChE...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...AIChE...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...AIChE...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...AIChE...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...AIChE...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...AIChE...

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...AIChE...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...AIChE...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...AIChE...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...AIChE...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...AIChE...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...AIChE...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...AIChE...

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...AIChE...

Συμπόσιο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...AIChE...

Βιβλίο