Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Ρευστοποίηση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 6 Χαρτί:Τεχνολογία χαρτιού 5 Ανάμιξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 4 Ελεγχος διεργασιών:Χημική μηχανική 4 Εναλλαγή θερμότητας:Θερμομηχανική 4 Μεταφορά ορμής:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 4 Process design:Χημική μηχανική 3 περισσότερα ...
1
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...AIChE Symposium Series no. 324...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...AIChE Symposium Series...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...AIChE Symposium Series no. 321...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...AIChE Symposium Series...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...AIChE Symposium Series 315...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...AIChE symposium series 317...

Συμπόσιο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...AIChE Symposium Series AIChE...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...AIChE Symposium Series AIChE 309...

Βιβλίο
9
από KNOX PET.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...AIChE Symposium Series...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...AIChE Symposium Series...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...AIChE Symposium Series...

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...AIChE Symposium Series...

Βιβλίο
13
από LI N.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...AIChE Symposium Series...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...AIChE symposium Series...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...AIChE Symposium Series...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...AIChE Symposium Series...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...AIChE Symposium Series...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...AIChE Symposium Series...

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...AIChE Symposium Series...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...AIChE Symposium Series...

Βιβλίο