1
από Sitkei Gyorgy
Στοιχεία έκδοσης: 1974
...Akademiai Kiado...

Βιβλίο
2
από Jordan K.
Στοιχεία έκδοσης: 1972
...Akademiai Kiado...

Βιβλίο
3
από Hazay J.
Στοιχεία έκδοσης: 1970
...Akademiai Kiado...

Βιβλίο