1
από Mosonyi Emil
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Akademiai Kiado...

Βιβλίο
2
από Mosonyi Emil
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Akademiai Kiado...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Akademiai Kiado...

Βιβλίο
4
από Major Al.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Akademiai Kiado...

Βιβλίο
5
από Tarjan Gus.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Akademiai Kiado...

Βιβλίο
6
από Bogardi Janos
Στοιχεία έκδοσης: 1974
...Akademiai Kiado...

Βιβλίο
7
από Sitkei Gyorgy
Στοιχεία έκδοσης: 1974
...Akademiai Kiado...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1973
...Akademiai Kiado...

Συνέδριο
9
από Biczok Impr
Στοιχεία έκδοσης: 1972
...Akademiai Kiado...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...Akademiai Kiado...

Συνέδριο
11
από Bogardi Janos
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...Akademiai Kiado...

Βιβλίο
12
από Sebestyen Gyula
Στοιχεία έκδοσης: 1965
...Akademiai Kiado...

Βιβλίο
13
από Mokk Laszlo
Στοιχεία έκδοσης: 1964
...Akademiai Kiado...

Βιβλίο