1
από Mosonyi Emil
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Akademiai Kiado...

Βιβλίο
2
από Mosonyi Emil
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Akademiai Kiado...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Akademiai Kiado...

Βιβλίο
4
από Tarjan Gus.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Akademiai Kiado...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1973
...Akademiai Kiado...

Συνέδριο
6
από Biczok Impr
Στοιχεία έκδοσης: 1972
...Akademiai Kiado...

Βιβλίο
7
από Jordan K.
Στοιχεία έκδοσης: 1972
...Akademiai Kiado...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...Akademiai Kiado...

Συνέδριο
9
από Sebestyen Gyula
Στοιχεία έκδοσης: 1965
...Akademiai Kiado...

Βιβλίο
10
από Mokk Laszlo
Στοιχεία έκδοσης: 1964
...Akademiai Kiado...

Βιβλίο