1
από Bogardi Janos
Στοιχεία έκδοσης: 1974
...Akademiai Kiado...

Βιβλίο
2
από Bogardi Janos
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...Akademiai Kiado...

Βιβλίο
3
από Hazay J.
Στοιχεία έκδοσης: 1970
...Akademiai Kiado...

Βιβλίο