1
από Σπητέρης Τώνης
Στοιχεία έκδοσης: 1966
...Biennale της Βενετίας...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
2
από Σπητέρης Τώνης
Στοιχεία έκδοσης: 1964
...Biennale της Βενετίας...
Το πλήρες κείμενο
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
από Σπητέρης Τώνης
Στοιχεία έκδοσης: 1960
...Biennale της Βενετίας...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
από Aquilera Cerni Vicente
Στοιχεία έκδοσης: 1960
...Biennale της Βενετίας...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού