Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Στατιστικά μαθηματικά 5 Σκυρόδεμα:Δομική μηχανική 4 Στατιστική μέθοδος:Ερευνα 4 Τεχνητή νοημοσύνη:Πληροφορική 4 Αριθμητική ανάλυση:Εφαρμοσμένα μαθηματικά 3 Εμπειρα συστήματα:Πληροφορική 3 Ηλεκτρικά κυκλώματα:Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας 3 περισσότερα ...
1
από Basmadjian Diran, Farnood Ramin
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Chapman & Hall/CRC...

Βιβλίο
2
από Beichelt Frank
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Chapman & Hall/CRC...

Βιβλίο
3
από Ayyub Bilal M., Klir George J.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Chapman & Hall/CRC...
Publisher description

Βιβλίο
4
από Kharab Abdelwahab, Guenther Ronald B.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Chapman & Hall/CRC...

Βιβλίο
5
από Griffiths D.V., Smith I.M.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Chapman & Hall/CRC...

Βιβλίο
6
από Ποζρικίδης Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Chapman & Hall/CRC...

Βιβλίο
7
από Ginevan M.E., Splitstone D.E.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Chapman & Hall/CRC...

Βιβλίο
8
από Prasad Ph.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Chapman & Hall...

Βιβλίο
9
από Nguyen H.T., Walker E.A.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Chapman & Hall...

Βιβλίο
10
από Drabowitch S., Papiernik A., Griffiths H., Encinas J.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Chapman & Hall...

Βιβλίο
11
από Tsinker Gregory
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Chapman & Hall...

Βιβλίο
12
από Gani M.S.J.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Chapman & Hall...

Βιβλίο
13
από O'Brien James J.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Chapman & Hall...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Chapman & Hall...

Βιβλίο
15
από Tayyari Fariborz, Smith J.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Chapman & Hall...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Chapman & Hall...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Chapman & Hall...

Βιβλίο
18
από Emden (van) H., Peakall D.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Chapman & Hall...

Βιβλίο
19
από O'Callaghan J.R.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Chapman & Hall...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Chapman & Hall...

Βιβλίο