Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Μαθηματικά:Χημική μηχανική 2 Φαινόμενα μεταφοράς:Χημική μηχανική 2 Χημικές εγκαταστάσεις:Χημική μηχανική 2 Αποθήκευση αερίων:Βιομηχανικά αέρια 1 Βιοχημική μηχανική 1 Ηλεκτροχημεία:Χημική μηχανική 1 Θερμοδυναμική:Χημική μηχανική 1 περισσότερα ...
1
από Smith R.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Chemical Engineering Series...

Βιβλίο
2
από McCabe W., Smith J., Harriott P.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...McGraw-Hill chemical engineering series...

Βιβλίο
3
από Katz D.L., LEE R.L.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...McGraw-Hill Chemical Engineering Series...

Βιβλίο
4
από Edgar Thomas, Himmelblau D.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Chemical Engineering Series...

Βιβλίο
5
από Douglas James M.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...McGraw-Hill chemical engineering series...

Βιβλίο
6
από Bailey J., Ollis D.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Chemical Engineering Series...

Βιβλίο
7
από Austin George
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...McGraw-Hill chemical engineering series ed. Sidney D. Kirkpathick...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...McGraw-Hill chemical engineering series...

Βιβλίο
9
από Bennett C. O., Myers J. E.
Στοιχεία έκδοσης: 1974
...Chemical engineering series...

Βιβλίο
10
από TREYBAL R.
Στοιχεία έκδοσης: 1968
...McGraw-Hill chemical engineering series...

Βιβλίο
11
από Peters Max S., Timmerhaus Klaus
Στοιχεία έκδοσης: 1968
...McGraw-Hill chemical engineering series...

Βιβλίο
12
από Bennett C. O., Myers J. E.
Στοιχεία έκδοσης: 1962
...Chemical engineering series...

Βιβλίο
13
από Mickley Harold S., Sherwood Thomas K., Reed Charles E.
Στοιχεία έκδοσης: 1957
...Chemical Engineering Series...

Βιβλίο
14
από Sherwood Thomas K., PIGFORD R.
Στοιχεία έκδοσης: 1952
...Chemical Engineering Series...

Βιβλίο
15
από Mantell C.L.
Στοιχεία έκδοσης: 1950
...Chemical Engineering Series...

Βιβλίο
16
από Smith J. M.
Στοιχεία έκδοσης: 1949
...Chemical Engineering Series...

Βιβλίο
17
από Clarke L.
Στοιχεία έκδοσης: 1947
...Chemical Engineering Series...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1941
...Chemical Engineering Series...

Βιβλίο
19
από Ρόδης Φρειδερίκος H.
Στοιχεία έκδοσης: 1941
...Chemical Engineering Series...

Βιβλίο
20
από Sherwood Thomas K., Reed Charles E.
Στοιχεία έκδοσης: 1939
...Chemical Engineering Series...

Βιβλίο