Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Μέθοδος οριακών στοιχείων:Τεχνική 18 Τεχνική-Μαθηματικά 16 Εφαρμοσμένη μηχανική-Μαθηματικές μέθοδοι 12 Ρηγμάτωση:Αντοχή υλικών 5 Ελαστικότητα:Αντοχή υλικών 4 Αντισεισμική μηχανική 3 Θραύση:Αντοχή υλικών 3 περισσότερα ...
1
από Escrig F.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Computational Mechanics Pub....

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Computational Mechanics Pub....

Βιβλίο
3
από Croci G.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Computational Mechanics Pub....

Βιβλίο
4
από Richter Christoph
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Computational Mechanics Pub....

Οπτικός δίσκος
5
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Computational Mechanics Pub....

Βιβλίο
6
από Saleh Abd. Latif
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Computational Mechanics Pub....

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Computational Mechanics Pub....

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Computational Mechanics Pub....

Συνέδριο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Computational Mechanics Pub....

Συνέδριο
10
από Mi Yaoming
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Computational Mechanics Pub....

Βιβλίο
11
από Wen P.H.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Computational Mechanics Pub....

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Computational Mechanics Pub....

Συνέδριο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Computational Mechanics Pub....

Βιβλίο
14
από Connor J., Klink Boutros
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Computational Mechanics Pub....

Βιβλίο
15
από Rodriguez M.V.R., Ferrante A.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Computational Mechanics Pub....

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Computational Mechanics Pub....

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Computational Mechanics Pub....

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Computational Mechanics Pub....

Συνέδριο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Computational Mechanics Pub....

Συνέδριο
20
από Melnikov Yu.A.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Computational Mechanics Pub....

Βιβλίο