1
από Schricker Rudolf
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Deutsche Verlags-Anstalt...

Βιβλίο
2
από Pracht Kla.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Deutsche Verlags-Anstalt...

Βιβλίο
3
από Fanelli Giovanni
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Deutsche Verlags-Anstalt...

Βιβλίο
4
από Frampton Kenneth
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Deutsche Verlags-Anstalt...

Βιβλίο
5
από Alison Filippo
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Deutsche Verlags-Anstalt...

Βιβλίο
6
από Mueller Ulrich
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Deutsche Verlags-Anstalt...

Βιβλίο
7
από Leonhardt Fritz
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...Deutsche Verlags-Anstalt...

Βιβλίο
8
από Blaser Werner
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...Deutsche Verlags-Anstalt...

Βιβλίο
9
από Pracht Kla.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...Deutsche Verlags-Anstalt...

Βιβλίο
10
από Allen Gerald
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Deutsche Verlags-Anstalt...

Βιβλίο
11
από Dalisi Riccardo
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Deutsche Verlags-Anstalt...

Βιβλίο
12
από Mueller Ulrich
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...Deutsche Verlags-Anstalt...

Βιβλίο
13
από Blaser Werner
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...Deutsche Verlags-Anstalt...

Βιβλίο
14
από Hildebrandt Hans
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...Deutsche Verlags-Anstalt...

Βιβλίο
15
από Jencks Charles
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...Deutsche Verlags-Anstalt...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...Deutsche Verlags-Anstalt...

Συμπόσιο
17
από Kissel Harald, Birk Hans-Joerg
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...Deutsche Verlags-Anstalt...

Βιβλίο
18
από Rapson Ralph
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...Deutsche Verlags-Anstalt...

Βιβλίο
19
από Feldhusen Gernot
Στοιχεία έκδοσης: 1975
...Deutsche Verlags-Anstalt...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1969
...Deutsche Verlags-Anstalt...

Βιβλίο