1
από Reinhardt Fritz, Soeder H.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG...

Βιβλίο
2
από Breuer Hans
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG...

Βιβλίο
3
από Wittkower Rudolf
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG...

Βιβλίο
4
από Tocqueville (de) Alexis
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG...

Βιβλίο