1
από Ritter Hubert, Hoffmann Herbert
Στοιχεία έκδοσης: 1938
...Die Bauaufgaben der Gegenwart...

Βιβλίο
2
από Kunz Fritz, Hoffmann Herbert
Στοιχεία έκδοσης: 1937
...Die Bauaufgaben der Gegenwart...

Βιβλίο