1
από Enemark Stig, Clifford - Bell Keith, Lemmen Christiaan, McLaren Robin
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...FIG International Federation of Surveyors...

Διεθνείς οργανισμοί
2
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...FIG International Federation of Surveyors...

Διεθνείς οργανισμοί
3
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...FIG International Federation of Surveyors...

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...FIG International Federation of Surveyors...

Συνέδριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...FIG International Federation of Surveyors...

Συνέδριο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...FIG International Federation of Surveyors...

Συνέδριο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...FIG International Federation of Surveyors...

Οπτικός δίσκος
8
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...FIG International Federation of Surveyors...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...FIG International Federation of Surveyors...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...FIG International Federation of Surveyors...

Συνέδριο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...FIG International Federation of Surveyors...

Δισκέτα
12
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...FIG International Federation of Surveyors...

Συνέδριο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...FIG International Federation of Surveyors...

Συνέδριο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...FIG International Federation of Surveyors...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1974
...FIG International Federation of Surveyors...

Συνέδριο
16
από Allan A. L.
Στοιχεία έκδοσης: 1974
...FIG International Federation of Surveyors...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...FIG International Federation of Surveyors...

Συνέδριο
18
...FIG International Federation of Surveyors...

Συνέδριο