1
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Faber & Faber Limited...

Βιβλίο
2
από Arends M.W.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Faber & Faber Limited...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Faber & Faber Limited...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...Faber & Faber Limited...

Βιβλίο
5
από Hopkinson R.J., Kay J.D.
Στοιχεία έκδοσης: 1972
...Faber & Faber Limited...

Βιβλίο
6
από McLoughlin J. Brian
Στοιχεία έκδοσης: 1970
...Faber & Faber Limited...

Βιβλίο
7
από Atkins F.
Στοιχεία έκδοσης: 1966
...Faber & Faber Limited...

Βιβλίο
8
από Harris John, Lever Jill
Στοιχεία έκδοσης: 1966
...Faber & Faber Limited...

Λεξικό
9
από Δοξιάδης Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1966
...Faber & Faber Limited...

Βιβλίο
10
από Gropius Walter
Στοιχεία έκδοσης: 1965
...Faber & Faber Limited...

Βιβλίο
11
από Vaizey John
Στοιχεία έκδοσης: 1962
...Faber & Faber Limited...

Βιβλίο
12
από Collins Peter
Στοιχεία έκδοσης: 1959
...Faber & Faber Limited...

Βιβλίο
13
από Le Corbusier 1887-1965
Στοιχεία έκδοσης: 1954
...Faber & Faber Limited...

Βιβλίο
14
από Zevi Bruno
Στοιχεία έκδοσης: 1950
...Faber & Faber Limited...

Βιβλίο
15
από Fry Maxwell
...Faber & Faber Limited...

Βιβλίο
16
από Perham M.
...Faber & Faber Limited...

Βιβλίο