1
από Kuhnlein Karl - Heinz
Στοιχεία έκδοσης: 1960
...Fachbuchverlag...

Βιβλίο
2
από Scheer Roland
Στοιχεία έκδοσης: 1959
...Fachbuchverlag...

Βιβλίο
3
από Fuchs Erwin
Στοιχεία έκδοσης: 1959
...Fachbuchverlag...

Βιβλίο
4
από Bochmann Fritz
Στοιχεία έκδοσης: 1958
...Fachbuchverlag...

Βιβλίο
5
από Iwanow I. T.
Στοιχεία έκδοσης: 1953
...Fachbuchverlag...

Βιβλίο
6
από Zeller W., Franke A.
Στοιχεία έκδοσης: 1953
...Fachbuchverlag...

Βιβλίο
7
από Schulze W.
Στοιχεία έκδοσης: 1953
...Fachbuchverlag...

Βιβλίο