1
από Brewer R., Flood C., Taylor Elw.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Franklin Institute Press...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...Franklin Institute Press...

Βιβλίο