1
από Sanchez America
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Gustavo Gili...

Βιβλίο
2
από Guller Guller
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Gustavo Gili...

Βιβλίο
3
από Nadal S., Puig C.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Gustavo Gili...

Βιβλίο
4
από Guell X.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Gustavo Gili...

Βιβλίο
5
από Safran Y.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Gustavo Gili...

Βιβλίο
6
από Rosell Q.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Gustavo Gili...

Βιβλίο
7
από Abalos Inaki
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Gustavo Gili...

Βιβλίο
8
από Schulz - Dornburg J.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Gustavo Gili...

Βιβλίο
9
από Puente M.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Gustavo Gili...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Gustavo Gili...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Editorial Gustavo Gili...

Βιβλίο
12
από Ruano M.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Gustavo Gili...

Βιβλίο
13
από Cassara S.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Gustavo Gili...

Βιβλίο
14
από Sola-Morales Ignasi de, Cirisi C., Ramos F.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Gustavo Gili...

Βιβλίο
15
από Guell X.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Gustavo Gili...

Βιβλίο
16
από Pizzi Emilio
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Gustavo Gili...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Gustavo Gili...

Άγνωστο
18
από Serra Josep Maria
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Gustavo Gili...

Βιβλίο
19
από Gili Galfetti G.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Gustavo Gili...

Βιβλίο
20
από Benedetti A.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Gustavo Gili...

Βιβλίο