7
από Πρίνος Π., Rasoul J.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Hydraulics...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Χρυσάνθου Βλάσσης
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Hydraulics...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Μπέλλος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Hydraulics...

Άρθρο περιοδικού
13
από Σούλης Ι., Αλεξίου Ε., Κουνάβας Η.Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Hydraulics...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
από Δημητρακόπουλος Α.Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Hydraulics...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
από Παπαθανασιάδης Τ., Δημητρίου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Hydraulics...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
από Δημητρίου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Hydraulics...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Δημητρίου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Hydraulics...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού