9
από Ναλμπάντης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Hydrology...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Κουτσογιάννης Α., Ταρλά Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Hydrology...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Βασιλόπουλος Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Hydrology...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού