1
από Framji K. K., Garg B.C., Luthra S.D.L.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Βιβλίο
5
από Framji K. K., Garg B.C.
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1975
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Συνέδριο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1975
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Συμπόσιο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1975
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Συνέδριο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1972
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Συνέδριο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1972
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Συνέδριο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1972
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Συμπόσιο
12
από Framji K. K.
Στοιχεία έκδοσης: 1972
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1970
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1969
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Συνέδριο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1969
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Συνέδριο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1969
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Συμπόσιο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1969
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Βιβλίο
18
από Framji K. K., Mahajan I. K.
Στοιχεία έκδοσης: 1969
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1969
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1969
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Βιβλίο