1
από Lakervi E., Holmes E.J.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...IEE Power engineering series...

Βιβλίο
2
από Ryan H. M., Jones G.R.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...IEE Power engineering series...

Βιβλίο
3
από Lakervi E., Holmes E.J.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...IEE Power engineering series...

Βιβλίο
4
από Finney D.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...IEE Power engineering series...

Βιβλίο
5
από Looms J. S.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...IEE Power engineering series...

Βιβλίο