Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Επεξεργασία σημάτων:Τεχνολογία επικοινωνίας 27 Ολοκληρωμένα κυκλώματα:Ηλεκτρονική 22 Δίκτυα υπολογιστών:Πληροφορική 17 VLSI:Υπολογιστές 16 Επικοινωνία δεδομένων:Πληροφορική 16 Εμπειρα συστήματα:Πληροφορική 15 Ηλεκτρονικά στοιχεία 15 περισσότερα ...
1
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...IEEE Computer Society Press...

Βιβλίο
2
από Baker Jacob R.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...IEEE Press...

Βιβλίο
3
από Tenopir Carol, King Donald W.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...IEEE Press...
Περιεχόμενα

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...IEEE Computer Society Press...

Συνέδριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...IEEE Computer Society Press...

Συνέδριο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...IEEE Computer Society Press...

Συμπόσιο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...IEEE Computer Society Press...

Συνέδριο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...IEEE Computer Society Press...

Οπτικός δίσκος
9
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...IEEE Computer Society Press...

Συνέδριο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...IEEE Computer Society Press...

Συμπόσιο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...IEEE Press...

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers...

Οπτικός δίσκος
13
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...IEEE Computer Society Press...

Συνέδριο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...IEEE Computer Society Press...

Συνέδριο
15
από Adibi M. M.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...IEEE Press...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...IEEE Press...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...IEEE Press...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...IEEE Computer Society Press...

Συνέδριο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...IEEE Press...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...IEEE Computer Society Press...

Συνέδριο