1
από Vaske P.
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...Leitfaden der Elektrotechnik F. Moeller...

Βιβλίο
2
από Flosdorff R., Hilgarth G.
Στοιχεία έκδοσης: 1975
...Leitfaden der Elektrotechnik F. Moeller...

Βιβλίο
3
από Bederke H.-J., Ptassek R., Rothenbach G., Vaske P.
Στοιχεία έκδοσης: 1975
...Leitfaden der Elektrotechnik F. Moeller...

Βιβλίο
4
από Vaske P., Riggert Johann Heinrich
Στοιχεία έκδοσης: 1974
...Leitfaden der Elektrotechnik F. Moeller...

Βιβλίο
5
από Stockl M., Winterling K. H.
Στοιχεία έκδοσης: 1973
...Leitfaden der Elektrotechnik F. Moeller...

Βιβλίο
6
από Vaske Paul, Riggert Johann Heinrich
Στοιχεία έκδοσης: 1967
...Leitfaden der Elektrotechnik F. Moeller...

Βιβλίο
7
από Dobbeler Curt
Στοιχεία έκδοσης: 1962
...Leitfaden der Elektrotechnik F. Moeller...

Βιβλίο
8
από Moeller F., Stockl M.
Στοιχεία έκδοσης: 1959
...Leitfaden der Elektrotechnik F. Moeller...

Βιβλίο