13
από Καραμπάς Θεοφάνης Β., Κουτίτας Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Mathematical Models...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από Μαρκάτος Ν., Παπαδόπουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Mathematical Models...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
17
από Τζαχάνης Αγγελος, Σδραβοπούλου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Mathematical Models...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
18
από Μπέλλος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Mathematical Models...

Άρθρο περιοδικού