1
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Mir Publishers....

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Mir Publishers....

Βιβλίο
3
από Chetaev N.G.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Mir Publishers....

Βιβλίο
4
από Oberman Ya I.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Mir Publishers...

Βιβλίο
5
από Keller G.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Mir Publishers....

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Mir Publishers....

Βιβλίο
7
από Krutov V. I.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Mir Publishers...

Βιβλίο
8
από Rzhevsky V. V.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Mir Publishers...

Βιβλίο
9
από ROLTEV K., KOLYKHMATOY V.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Mir Publishers....

Βιβλίο
10
από Kudrin V.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Mir Publishers...

Βιβλίο
11
από Avduyevsky V.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Mir Publishers....

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Mir Publishers....

Βιβλίο
13
από Loskutov V.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Mir Publishers...

Βιβλίο
14
από Grigoryan V., Belyanchikov L., STOMAKHIN A.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Mir Publishers....

Βιβλίο
15
από MOSKVIN V.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Mir Publishers....

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Mir Publishers...

Βιβλίο
17
από Akhmetov Nahil S.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Mir Publishers...

Βιβλίο
18
από Kreindlin L.N., Zabolotny P.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...Mir Publishers...

Βιβλίο
19
από Nesmeyanov A.N.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Mir Publishers....

Βιβλίο
20
από TAREEV B.M., KOROTKOVA N.V., PETROV V.M.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...Mir Publishers....

Βιβλίο