1
από Duby S., Ramsey B., Harrison D.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Natural Resources...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Φραντζή Μ., Γιαουτζή Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Natural Resources...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού