1
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...STP ASTM...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...STP ASTM...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1957
...STP ASTM...

Συμπόσιο
4
...STP ASTM...

Βιβλίο