1
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...STP ASTM...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...STP ASTM...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...STP ASTM...

Βιβλίο
4
από Kelley V.I.
Στοιχεία έκδοσης: 1975
...STP ASTM...

Βιβλίο