1
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...STP ASTM...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...STP ASTM...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...STP ASTM...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...STP ASTM...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1956
...STP ASTM...

Συμπόσιο