1
από Graedel T., Crutzen P.J.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Scientific American Library...

Βιβλίο
2
από Devlin K.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Scientific American Library...

Βιβλίο
3
από Silk J.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Scientific American Library...

Βιβλίο