Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Ρευστοποίηση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 6 Ανάμιξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 2 Μεταφορά ορμής:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 2 Χαρτί:Τεχνολογία χαρτιού 2 Βιοτεχνολογία:Χημική μηχανική 1 Διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 1 Διύλιση πετρελαίου:Τεχνολογία πετρελαίου 1 περισσότερα ...
1
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Symposium Series AIChE...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Symposium Series AIChE...

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Symposium Series AIChE...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Symposium Series AIChE...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Symposium series AIChE...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...AIChE Symposium Series AIChE...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...AIChE Symposium Series AIChE 309...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Symposium Series AIChE...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Symposium Series AIChE...

Συνέδριο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Symposium Series AIChE...

Βιβλίο
11
από Chen J., Fan C., Yan Wen.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Symposium Series AIChE...

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Symposium Series AIChE...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Symposium Series AIChE...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Symposium Series AIChE...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Symposium Series AIChE...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Symposium Series AIChE...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Symposium Series AIChE...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Symposium Series AIChE...

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Symposium Series AIChE...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Symposium Series AIChE...

Βιβλίο