1
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Theodor Bell & Co Μηχανικός Αρχιμηχανικός...

Μηχανικός
2
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Theodor Bell & Co Λουκέρνη, Ελβετίας...

Μηχανικός