1
από Richter Christoph
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Topics in engineering...

Οπτικός δίσκος
2
από Saleh Abd. Latif
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Topics in engineering ed. C.A. Brebbia, J.J. Connor...

Βιβλίο
3
από Mi Yaoming
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Topics in engineering...

Βιβλίο
4
από Wen P.H.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Topics in engineering...

Βιβλίο
5
από Melnikov Yu.A.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Topics in engineering...

Βιβλίο
6
από Man K.W.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Topics in engineering ed. C.A. Brebbia, J.J. Connor...

Βιβλίο
7
από Schclar N.A.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Topics in engineering...

Βιβλίο
8
από SILVA J.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Topics in engineering...

Βιβλίο
9
από Leitao V.M.A.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Topics in engineering...

Βιβλίο
10
από Sriram D.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Topics in Engineering ed. C.A. Brebbia, J.J. Connor...

Βιβλίο