1
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...University College Dublin...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...University College Dublin-School of Architecture...

Φυλλάδιο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...University College Dublin...

Φυλλάδιο