1
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...VDE Verlag...

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...VDE Verlag...

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...VDE Verlag...

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1958
...VDE Verlag...

Βιβλίο
5
...VDE Verlag...

Άγνωστο
6
...VDE Verlag...

Άγνωστο
7
...VDE Verlag...

Άγνωστο
8
...VDE Verlag...

Άγνωστο