1
από Moersch Emil
Στοιχεία έκδοσης: 1958
...Verlag Konrad GmbH...

Βιβλίο
2
...Verlag Konrad GmbH...

Επιστημονικό περιοδικό
3
...Verlag Konrad GmbH...

Επιστημονικό περιοδικό